Grafik på människa
Denna webbplats är inte aktiv.


Lite information om Källa!

Källa är en av öns mindre socknar. Den ligger på öns smalaste del och gränsar i väster mot Kalmarsund, i öster mot Östersjön. Den markanta skillnaden mellan västra sidans jämna kustlinje och östra sidans taggiga kust ansågs vara lämningar från istiden.

Källa socken sträcker sig över norra Öland från kust till kust. Totalytan är 2.700 ha.

Sitt namn har socknen fått av en hednisk offerkälla, som vid kristendomens införande helgades åt S:t Olof, sjöfararnas helgon.

I Källa socken förekom stenbrytning och utskeppning av sten sedan lång tid tillbaka. På 1700-talet bröts här sten till gravstenar, trappor och en oändlig mängd golvsten.
Stenen skeppades från Källahamn till slottsbyggen och andra byggnadsverk, till länder runt hela Östersjön.
Berggubbarna, som stenarbetarna av tradition kallades, utvecklade ett stort kunnande, som gick i arv från generation till generation

Källa består av 7 byar:
Kvarnstad, Nyby, Wij, Honungstorp, Högenäs, Långerum och Hagelstad

Utflyktsmål och sevärdheter

 1. Husgrunder från järnåldern. Här bodde Källabor redan på 400-talet.
 2. Jordkällaren i Nyby.
 3. Mat- och övernattningskoja för stenarbetare.
 4. Återuppbyggd s.k. skurvandring.
 5. Gravfält på Wij alvar från ca Kr.f. Ett av landets märkligaste fornlämningar.
 6. Tingskullen, den mäktiga Domarringen.
 7. Källahamn.
 8. Källa gamla kyrka.
 9. Kalkugnen.
 10. Ölands minsta kvarn.
 11. Källas äldsta kvarn.
 12. Högenäs Orde naturreservat. 

Källa hembygdsförening och Källa bygdegårdsförening