• Källa socken
 • Service
 • Hembygdsföreningen
  • Styrelsen 2014
  • Verksamhetsberättelse 2011
  • Verksamhetsberättelse 2012
  • Verksamhetsberättelse 2013
  • Stadgar
  • Protokoll 2012 Årsmöte & Höstmöte
  • Protokoll 2013 Årmöte & Höstmöte
 • Bygdegårdsföreningen
 • Hantverkare
 • Mat
 • Konst och Hantverk
 • Evenemang
 • Elektriker Öland
 • Kontakta oss
Grafik på människa
Sandstrand Tingskullen

Källa hembygdsförenings ändamål

Källa gamla kyrka
Källa gamla kyrka
Orkidé
Orkidé

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare:
humanism, demokrati och solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen arbetar i detta syfte för:

Att kunskap om och känsla för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.

Att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.

Om du vill bli medlem i Källa hembygdsförening så är vår årsavgift 70 kr per medlem, som enklast sätts in på bankgiro nr: 470-3740

Skriv namn på alla som insättningen avser och gärna vilken by ni tillhör.

Kvarnstad, Nyby, Wij, Honungstorp, Högenäs, Långerum, Hagelstad (Tingskullen, Källahamn)

Källa hembygdsförening och Källa bygdegårdsförening