Sandstrand Tingskullen

Källa hembygdsförenings ändamål

Källa gamla kyrka
Källa gamla kyrka
Orkidé
Orkidé

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare:
humanism, demokrati och solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen arbetar i detta syfte för:

Att kunskap om och känsla för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.

Att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.

Om du vill bli medlem i Källa hembygdsförening så är vår årsavgift 70 kr per medlem, som enklast sätts in på bankgiro nr: 470-3740

Skriv namn på alla som insättningen avser och gärna vilken by ni tillhör.

Kvarnstad, Nyby, Wij, Honungstorp, Högenäs, Långerum, Hagelstad (Tingskullen, Källahamn)

Källa hembygdsförening och Källa bygdegårdsförening

2010 copyright Källa Hembygd- och bygdegårdsförening   En hemsida från Internetavdelningen |  Cookies