Verksamhetsberättelse 2013

 Styrelsen för år 2013 har varit ordförande Berne Andersson och ledamöter: vice ordförande Gun Säve, kassör Gill Karlsson, sekreterare Carina Clevesjö, Jan Gustavsson, Hans Österberg och Eva Wahnström. Suppleant har varit Åke Ingeman och Torbjörn Gustavsson.

 Medlemsantalet har varit 384 varav 1 Hedersmedlem. Boken Öländsk Bygd har sålts på ICA Nära Källa och i gamla kyrkan av Elof Petersson. Två föreningsmöten, årsmöte och höstmöte har hållits, samt 6 protokollförda styrelsemöten.

 Väsentliga händelser under året

Under året har det traditionsenligt bjudits på kaffefest på Åkerbohemmet.

 Den 24 mars hölls årsmöte med Högenäs-Honungstorp som värdar. Vi började med sedvanliga mötesförhandlingar och därefter pratade Kjell Oskarsson från Ölands Hembygdsförbund om bildandet av förbundet och Himmelsberga, Kjell avslutade sitt anförande med att läsa en dikt och sjunga två visor, mycket stämningsfullt, därefter drack vi kaffe och hade lottdragning.

  På valborgsmässoaftonen den 30 april flammade majbålet på Wij alvar precis som vanligt.

Wij-Kvarnstad ansvarade för festligheterna. I Bygdegården sålde Bygdegårdsföreningen korv och kaffe. Hembygdsföreningen hade chokladhjul med fina vinster. Vårtalet hölls av Ragnhild Oxhagen och alla sjöng in våren tillsammans.

 Kyrksöndagen den 12 maj började kl 12,00 med gudstjänst i Källa kyrka, sedan bjöd hembygdsföreningen på kaffe med dopp i Hembygdsgården.

 Hembygdens dag den 21 juli inleddes som vanligt med gudstjänst i Källa gamla kyrka med Stig Johnsson som präst. Därefter samlades vi ca 120 personer på vår Hembygdsgård i Långerum, Stanley Johansson klippte bandet och höll ett vackert invigningstal. Sjöng gjorde Magnus Karlsson både i kyrkan och senare.  Vi hade traktorutställning och serverade kaffe med tårta. Elof Petersson anordnade tipspromenad med fina vinster. Ansvarade för dagen gjorde styrelsen och Långerum.

 Den 5 november samlades 18st Källabor för att deltaga i tävlingen ?Känner du ditt Öland??

 Jan och Stanley har inventerat våra kvarnar och då dom vände på vingarna på kvarnen i Högenäs blev dom filmade av Peter Gerdehag (Ni vet, han som filmade Hästmannen)

 Hembygdsstugan har varit öppen några dagar under sommaren och i sparbössan inkom 538 kronor

 Lotteri kiosken har varit öppen hela sommaren och under skördefesten, våra ?lotteri damer? gör ett strålande jobb och lottkisken är vår största inkomstkälla. Tack för att ni köper lotter.

 Den 30 oktober var det höstmöte med Styrelsen med hjälp av Vera som värdkommitté. Vi började med mötesförhandlingar och därefter utmanade Torbjörn Gustavsson alla med en frågesport och delade ut vinster till dem som kunde mest, sen var det kaffe med gott bröd och lotteri med fina vinster.

 Vi har haft vår och höst röjning på gården till Hembygdsstugan.

 Vi kan konstatera att det är många som gör mycket för vår förening och hembygd och som är guld värda. Ingen nämnd och INGEN glömd. STORT TACK ALLA!

 Källa den 17/2 2014

Källa hembygdsförening och Källa bygdegårdsförening

2010 copyright Källa Hembygd- och bygdegårdsförening   En hemsida från Internetavdelningen |  Cookies