Verksamhetsberättelse 2012

 

Styrelsen för år 2012 har varit ordförande Berne Andersson och ledamöter: vice ordförande Gun Säve, kassör Ella Bäckestig-Nilsson, sekreterare Carina Clevesjö, Jan Gustavsson, Åke Ingeman och Eva Wahnström. Suppleant har varit Hans Österberg och from augusti Gill Karlsson suppleant och ny kassör.

 Medlemsantalet har varit 425, varav 1 hedersmedlem. Boken Öländsk Bygd har sålts på ICA Nära Källa. Två föreningsmöten, årsmöte och höstmöte har hållits, samt 9 protokollförda styrelsemöten.

 Väsentliga händelser under året

Under året har det traditionsenligt bjudits på kaffefest på Åkerbohemmet.

 Den 29 mars hölls årsmöte med Kvarnstad och Wij som värdar. Vi började med sedvanliga mötesförhandlingar och därefter kaffe och lottdragning, kvällen avslutades med att Börje Magnusson kåserade om Ölandshästen.

  På valborgsmässoaftonen den 30 april flammade majbålet på Wij alvar precis som vanligt.

Långerum och Hagelstad ansvarade för festligheterna. I bygdegården såldes korv och kaffe. Hembygdsföreningen hade lotteri med fina vinster. Vårtalet hölls av Lillemor Högerås och alla sjöng in våren tillsammans.

 Hembygdsföreningen bjöd på kaffe med dopp i församlingshemmet på palmsöndagen efter gudstjänst i Källa kyrka.

 Hembygdens dag den 22 juli inleddes som vanligt med gudstjänst i Källa gamla kyrka med Stig Johnsson som präst. Därefter samlades vi på Nyby backe. På logen visade Mats och Berne bilder från 1950-60 talet som Alf Karlsson tagit i Källa socken med omnejd. Peder Lindberg och hans söner Gustav och Axel bjöd på fin sång och musik. Under dagen var det också tipspromenad, lotteri med fina vinster och försäljning av kaffe och hembakat. Cirka 120 personer besökte Nyby denna dag.

 Hembygdsstugan har varit öppen 10 gånger under sommaren och 113 besökare kom.

I sparbössan inkom 493 kronor.

 Lotterikiosken har varit öppen hela sommaren och under Skördefesten, våra ?lotteridamer? gör ett strålande jobb och lottkisken är vår största inkomstkälla.

 Den 25 oktober var det höstmöte med Nyby som värdkommitté. Vi började med mötesförhandlingar och därefter kaffe med dopp, kvällen avslutades med bingospel.

 Vi har haft vår- och höströjning vid nya hembygdsgården (gamla skolan).

 Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till i föreningen under året,

utan alla ideella insatser skulle vår förening inte finnas!

Källa den 12/2 2013

Källa hembygdsförening och Källa bygdegårdsförening

2010 copyright Källa Hembygd- och bygdegårdsförening   En hemsida från Internetavdelningen |  Cookies