Verksamhetsberättelse för år 2011

  

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen för år 2011 har varit ordförande Berne Andersson och ledamöter: vice ordförande Gun Säve, kassör Ella Bäckestig-Nilsson, sekreterare Carina Clevesjö, Jan Gustavsson, Åke Ingeman och Eva Wahnström. Suppleant har varit Hans Österberg.

Medlemsantalet har varit 425. Varav 1 Hedersmedlem. Boken Öländsk Bygd har sålts på ICA Nära Källa. Två föreningsmöten, årsmöte och höstmöte har hållits, samt 9 protokollförda styrelsemöten.

Väsentliga händelser under året

Under året har det traditionsenligt bjudits på kaffefest med tårta på Åkerbohemmet.

Den 27 mars hölls årsmöte med Långerum-Hagelstad som värdar. Kicki Lund kåserade om vättar och väsen. Efter det var det sedvanliga mötesförhandlingar och kvällen avslutades med kaffe och lotteridragning.

På valborgsmässoaftonen den 30 april flammade majbålet på Wij alvar precis som vanligt.

Nyby ansvarade för festligheterna. I Bygdegården såldes korv och kaffe. Hembygdsföreningen hade lotteri med fina vinster. Vårtalet hölls av Roland Andersson och alla sjöng in våren tillsammans.

Hembygdens dag den 17 juli inleddes med gudstjänst i Källa gamla kyrka med Stig Johnsson som präst. Gunilla Sundström sjöng vackert i kyrkan. Efter gudstjänstens slut serverades kyrkkaffe i det gamla ishuset i Källahamn, Stefan Lundh kåserade om sjöfarten på Öland, Åke Ingeman berättade historier om Källahamn från sin uppväxt. Lars Börjesson ägare av Källahamns hamn berättade om "hamnen i dag". Till lotteriet hade vi fått in många fina vinster. Helena Stegert underhöll med vacker sång.

Hembygdsstugan har varit öppen 7 gånger under sommaren och 150 besökare kom.

I sparbössan inkom ca 400 kronor.

Lotteri kiosken har varit öppen hela sommaren och under skördefesten, våra "lotteri damer" gör ett strålande jobb och lottkisken är vår största inkomstkälla.

Den 23 oktober var det höstmöte med Högenäs-Honungstorp som värdkommitté. I år började vi med höstmötesförhandlingar och ordföranden Berne Andersson berättade att hembygdsföreningen får köpa församlingshemmet "gamla skolan" för 400 000 kr med alla inventarier utom altaret och altartavlan. Efter mötet tog firandet vid. I år var det 60 år sedan vår hembygdsförening bildades och Edgar Nilsson, som var en av dem som var med då, berättade mycket om Källa på 30,40 talet och om Hembygdsföreningen bildande 1951.

I år hade vi julmys igen, i gamla affären, det var lokala försäljare av bröd, frukt och grönt, stickat och virkat, tavlor och vykort, dörrkransar, saft, sylt och ostar. Vi hade två lotterier med mycket fina vinster och det serverades kaffe med pepparkakor och lussebullar. En mysig avslutning på 2011 för hembygdsföreningen.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till i föreningen under året, utan alla ideella insatser skulle evenemangen inte ha varit så lyckade som de varit!

Källa den 20/2 2012

 

Källa hembygdsförening och Källa bygdegårdsförening

2010 copyright Källa Hembygd- och bygdegårdsförening   En hemsida från Internetavdelningen |  Cookies