Källa Hembygdsförenings styrelse 2014

Berne Andersson

Ordförande

0708-671988

Gun Säve

Vice Ordförande

0485-27029

Carina Clevesjö

Sekreterare

0485-27085

Gill Karlsson

Kassör

 

Hans Österberg

Ledamot

 

Jan Gustavsson

Ledamot

 

Eva Wahnström

Ledamot

 

Åke Ingeman

Suppleant

 

Torbjörn Gustavsson

Suppleant

 

Rose-Marie Pettersson

Revisor

 

Anita Göransson

Revisor

 

Ingemar Kullman

Revisor suppleant

 

Kristina Johansson

Valberedning

 

Vakant

Valberedning

 

Om du vill bli medlem i Källa hembygdsförening så är vår årsavgift 70 kr per medlem,
som enklast sätts in på bankgiro nr: 470-3740

Skriv namn på alla som insättningen avser och gärna vilken by ni tillhör.

Kvarnstad, Nyby, Wij, Honungstorp, Högenäs, Långerum, Hagelstad (Tingskullen, Källahamn)

Källa hembygdsförening och Källa bygdegårdsförening

2010 copyright Källa Hembygd- och bygdegårdsförening   En hemsida från Internetavdelningen |  Cookies